Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych
osobowych:

 

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest FHU Królas Andrzej Król,
  z siedzibą w Raciborzu, ul. Francuska 12, 47-400 Racibórz, numer NIP 6391170174, REGON :
  276979040.
 2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 504 184
  332 względnie listownie albo osobiście pod adresem firmy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
Przetwarzaniu podlegać będą wszelkie dobrowolnie przekazane dane osobowych, a w tym m.in.:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres firmowy, adres prowadzenia działalności,
 3. adres dostawy;
 4. numer NIP;
 5. numery telefonów
 6. adresy e-mail;
 7. numer rachunku bankowego.

Firma FHU KRÓLAS zbiera i wykorzystuje dane do następujących celów:

 1. Wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez
  okres wymagany przepisami prawa
 2. Rozliczeń podatkowych, realizacji płatności
 3. Generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
 4. Prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,
 5. Informowania o promocjach,
 6. Wysyłanie ofert
 7. Windykacji należności, postępowań sądowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
  prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO)
 8. Realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie
dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania
udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy
administracji państwowej ) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie
FHU Królas, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, prawne oraz windykacyjne.

Poznaj swoje prawa.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

FHU Królas dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.